รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ และลูกบ้าน ร่วมกันส่งต่อน้ำใจ เพื่อให้รอยยิ้ม แก่น้องๆ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น"

รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ และลูกบ้าน ร่วมกันส่งต่อน้ำใจ เพื่อให้รอยยิ้ม แก่น้องๆ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" โดยนำสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ เสื้อผ้า และอีกมากมาย มามอบให้น้องๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อไป

View : 965
Update 07.12.2561