-->   --> --> --> 02 319 1564
      02 319 1564

ปี 2548

ก่อตั้งบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และสังคมที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกครอบครัว

ปี 2549

โครงการรสิกา เทพารักษ์
โครงการแรกของบริษัทฯ ที่สร้างสรรค์สังคม
คุณภาพที่หาไม่ได้ในสังคมเมือง
ปี 2549

ปี 2551 – 2552

โครงการวิลล่า การ์เด้น 1 รัตนาธิเบศร์
โครงการวิลล่า การ์เด้น 2 รัตนาธิเบศร์
โครงการใหม่สไตล์โมเดิร์น รองรับผู้อยู่อาศัย
ใกล้กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก
2551 – 2552

ปี 2553

โครงการวิลล่า การ์เด้น 3 รัตนาธิเบศร์
เนื่องจากได้รับผลตอบรับดี ในโครงการวิลล่า การ์เด้น 1 รัตนาธิเบศร์
และโครงการวิลล่า การ์เด้น 2 รัตนาธิเบศร์ จึงมีการขยายพื้นที่เพิ่มอีก 1
โครงการ เพื่อตอบสนองทุก การอยู่อาศัย
ปี 2553

ปี 2554

P.I.S. PANEL INNOVATION SYSTEM CO.,LTD
วิศวกรและสถาปนิก ได้คิดค้นนวัตกรรมการก่อสร้าง
ระบบ Panel Innovation System ( P.I.S. )
ผนังคอนกรีต มวลเบาสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพ แข็งแรง
รวดเร็วและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเอกสิทธิ์
เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น
ปี 2554

ปี 2555

โครงการวิลล่า โนวา วัชรพล – สายไหม
โครงการขนาดกลางตอบรับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
จัดวางบ้านทางทิศเหนือ – ทิศใต้
ปี 2555

ปี 2556

โครงการวิลล่า โนวา เทพารักษ์
โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Contemporary
ที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก ทำให้บริษัทฯ มี
โครงการครอบคลุมรอบทิศทาง เพื่อตอบสนองสังคม
เมืองที่กำลังพัฒนา
ปี 2556
ปี 2561
กลับสู่ด้านบน