-->   --> --> --> 02 319 1564
      02 319 1564

ปี 2548

ก่อตั้งบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และสังคมที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกครอบครัว

ปี 2549

โครงการรสิกา เทพารักษ์
โครงการแรกของบริษัทฯ ที่สร้างสรรค์สังคม
คุณภาพที่หาไม่ได้ในสังคมเมือง
ปี 2549

ปี 2551 – 2552

โครงการวิลล่า การ์เด้น 1 รัตนาธิเบศร์
โครงการวิลล่า การ์เด้น 2 รัตนาธิเบศร์
โครงการใหม่สไตล์โมเดิร์น รองรับผู้อยู่อาศัย
ใกล้กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก
2551 – 2552

ปี 2553

โครงการวิลล่า การ์เด้น 3 รัตนาธิเบศร์
เนื่องจากได้รับผลตอบรับดี ในโครงการวิลล่า การ์เด้น 1 รัตนาธิเบศร์
และโครงการวิลล่า การ์เด้น 2 รัตนาธิเบศร์ จึงมีการขยายพื้นที่เพิ่มอีก 1
โครงการ เพื่อตอบสนองทุก การอยู่อาศัย
ปี 2553

ปี 2554

P.I.S. PANEL INNOVATION SYSTEM CO.,LTD
วิศวกรและสถาปนิก ได้คิดค้นนวัตกรรมการก่อสร้าง
ระบบ Panel Innovation System ( P.I.S. )
ผนังคอนกรีต มวลเบาสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพ แข็งแรง
รวดเร็วและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเอกสิทธิ์
เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น
ปี 2554

ปี 2555

โครงการวิลล่า โนวา วัชรพล – สายไหม
โครงการขนาดกลางตอบรับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
จัดวางบ้านทางทิศเหนือ – ทิศใต้
ปี 2555

ปี 2556

โครงการวิลล่า โนวา เทพารักษ์
โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Contemporary
ที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก ทำให้บริษัทฯ มี
โครงการครอบคลุมรอบทิศทาง เพื่อตอบสนองสังคม
เมืองที่กำลังพัฒนา
ปี 2556
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556